Z téměř půl miliardy za Hutní montáře věřitelé neuvidí ani korunu

3. May 2017, Exclusivně

Prodej majetku skupiny Vítkovice měl sloužit k uspokojování tisíců věřitelů. Alespoň to opakovaně prohlašovalo vedení Vítkovic. Jak se ukazuje, praxe je zcela jiná. V očích managementu si věřitelé nejsou rovni. Někteří jsou důležitější. A nejdůležitější jsou samozřejmě osobní zájmy Jana Světlíka a jeho dlouholetého kamaráda Martina Ulčáka.

To dosvědčuje aktuálně realizovaný prodej společnosti Hutní montáže. Už na podzim loňského roku Jan Světlík plánoval převod této firmy právě do rukou Martina Ulčáka. Protesty některých akcionářů v té době tomuto plánu ještě dokázaly zabránit. Ale ne na dlouho. Vítkovice vyhlásily “na oko” výběrové řízení. A světe div se, ve výběrovém řízení ušitém na míru nezvítězil nikdo jiný, než E-Invest Martina Ulčáka.

Samotný průběh výběrového řízení budí řadu pochybností. Zájemci měli na předložení závazné nabídky pouhých 16 dnů, včetně nahlédnutí do “data roomu”, analýzy všech ekonomických ukazatelů a předložení propracované nabídky. Termín nejen neobvyklý, ale pro firmu bez předchozích znalostí ekonomických údajů, zcela nereálný. To nepřímo, dle informací redakce webu pravdaosvetlikovi.cz, potvrdil na včerejší valné hromadě Vítkovic i předseda představenstva Libor Witassek. V jiné souvislosti rozhořčeně prohlásil něco o tom, že je bláhové a nesmysl si myslet, že by Vítkovice mohly najít kupce za 10 dnů… Tedy dle Wittaseka je 10 dnů nesmysl, ale 16 dnů už dostatečná a přiměřená lhůta.

Ještě zásadnější je, co se stane se 466 miliony korun, což je kupní cena za Hutní montáže. 140 milionů bylo použito na navýšení základního kapitálu a z nich uspokojeny pouze úvěrující banky. Zbylých 306 milionů korun by mělo být rozděleno mezi další věřitele. Ale nebude. E-Invest nezaplatí Vítkovicím ani korunu. Dojde totiž k zápočtu vůči pohledávce, kterou E-Invest odkoupil v létě loňského roku od Raiffeisen BANK. V praxi tak dojde k uspokojení vybraného věřitele, společnosti E-Invest Martina Ulčáka. Nedostane zaplacenou pohledávku, ale místo toho společnost Hutní montáže.

A Jan Světlík se zbaví své osobní směnky na 300 milionů korun, kterou ručil za úvěr Vítkovic u Raiffeisen BANK, a kterou nyní drží právě Martin Ulčák.

Bude zajímavé sledovat další vývoj této kauzy. Lze očekávat, že soudní žaloby na neplatnost prodeje na sebe nenechají dlouho čekat…

Exclusivně