Yunus Emre: Neřešitelný problém s mezinárodní soudní dohrou

17. June 2016, Exclusivně

Stavba turecké tepelné elektrárny Yunus Emre bude pro skupinu Vítkovice osudnou. Bohužel v tom nejhorším slova smyslu. Místo referenčního projektu, kterým by se Vítkovice mohly chlubit a získávat další zakázky, se bude jednat o projekt, který Vítkovice nejsou schopny dokončit a předat investorovi!

Od několika důvěryhodných zdrojů z Vítkovic získala redakce webu pravdaosvetlikovi.cz nová a zásadní fakta k aktuální situaci na elektrárně Yunus Emre. Dle ověřených informací elektrárna nikdy nebude splňovat stanovené parametry výkonu. A to ani na jednom ze dvou bloků. Důvodem je hnědé uhlí, které je v elektrárně používáno jako palivo. Jedná se o vysoce nekvalitní lignit, kterým je elektrárna  zásobována z blízkého dolu. Lignit má nižší výhřevnost a naopak výrazně vyšší podíl vody, než na který je elektrárna projektována. Díky tomu není možné dosáhnout plánované účinnosti turbín a deklarovaného výkonu obou bloků elektrárny.

Redakce webu pravdaosvetlikovi.cz mluvila s několika zaměstnanci, kteří popsali zoufalovou provozní situaci v elektrárně. Díky nižší výhřevnosti nejsou kotle schopny dodávat dostatek páry pro turbíny. Ještě větší problém je pak s popílkem z lignitu. Toho je mnohonásobně více, než na co jsou kotle projektovány. Ty nestačí popílek automaticky likvidovat. Kotle se musí vypínat a popílek ručně odstraňovat. To způsobuje odstávku elektrárny, další výpadky, snížení výkonu a logicky dodávané elektřiny…

Jak poznamenal jeden z odborníků dodavatelské firmy, toho je v současné fázi výstavby už neřešitelný problém. Dle jeho slov musí být každá hnědouhelná elektrárna projektována na konkrétní uhlí, kterým se v ní bude následně topit, protože hnědé uhlí z jednotlivých ložisek má velmi specifické složení, jinou výhřevnost a také množství popílku. Toto základní pravidlo při výstavbě elektrárny Yunus Emre ale VPE opomnělo a do projektové dokumentace špatně skalkulovalo!

Situace se nedá řešit ani dodáváním kvalitnějšího hnědého uhlí. Tepelné elektrárny jsou záměrně budovány v bezprostřední blízkosti hnědouhelných dolů, které je budou uhlím zásobovat. Infrastruktura a cenové náklady zcela vylučují dodávat uhlí z jiných vzdálených dolů.

Vítkovice Power Engineerihg a Vítkovice Gearworks si kritickou situaci velmi dobře uvědomují. Oficiálně se stále tváří, že je vše v pořádku a nic se neděje. Interně je situace ale zcela opačná. V posledních dnech obě společnosti, které se primárně podílejí na výstavbě elektrárny, stáhly své zaměstnance z Turecka zpět do České republiky. Na stavbě zůstalo jen pět zaměstnanců, kteří zajišťují nejzákladnější provoz elektrárny.

Dle exklusivních informací webu pravdaosvetlikovi.cz si fiasko s výstavbou elektrárny uvědomuje už i turecký investor, společnost Adularya. Ta aktuálně připravuje velmi tvrdé kroky vůči Vítkovicím. Kromě nevyplacení veškerého zádržného a účtování všech smluvních pokut, také připravuje mezinárodní arbitráž proti Vítkovicím. Důvodem je zásadní nesplnění smluvní dokumentace a klíčových parametrů elektrárny. Vítkovice nejsou schopny za současné situace investorovi elektrárnu předat a turecký investor ji logicky i odmítá převzít.

Krach projektu Yunus Emre nebude mít fatální následky jen pro Vítkovice. Na miliardové ztráty se musí připravit také Česká exportní banka a EGAP, kteří na výstavbu poskytly uvěry přes 10 miliard korun. Dnes je jasné, že turecký investor  odmítne úvěry splácet. A doplatí na to i stovky subdodavatelů Vítkovic, kterým Světlík stále slibuje, že jim zaplatí, až dostane peníze z Turecka. Teď je ale jasné, že žádné peníze z Turecka nebudou 🙁

Exclusivně