Vrchní státní zastupitelství označilo reorganizaci ENVI za podvod!

22. November 2016, Exclusivně

Se šokujícím odhalením vstoupilo do insolvenčního řízení Vítkovice ENVI ze skupiny Vítkovice Jana Světlíka Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Dle exklusivních informací webu pravdaosvetlikovi.cz v pondělí 21. listopadu doručilo Vrchnímu soudu v Olomouci vyjádření ke schválené reorganizaci Vítkovice ENVI.

Státní zástupce Mgr. Zdeněk Snášel v něm přináší šokující zjištění. Dle státního zastupitelství je zřejmé, že dlužníkem předem připravená reorganizace byla zjevně účelová a podvodná. Konkrétně Vrchní státní zastupitelství mimo jiné uvádí: “Zjištěnými okolnostmí ja tak zcela relevantně zprochybněn poctivý záměr dlužníka, řešit svůj úpadek reorganizací, přičemž za situace, kdy se dlužník ani nepokusí uvedené pochybnosti rozptýlit a jedná tak zcela netransparentně, nejsou splněny podmínky pro povolení reorganizace a je na místě zamítnout návrh na její povolení.”

Vrchní státní zastupitelství se ztotožňuje s podáním společností Wetag Invest když konstatuje, že považuje zjištěné skutečnosti za zcela zásadní, jež se zřetelem ke všem ostatním okolnostem poukazují na nepoctivý záměr dlužníka.

Vyjádření Vrchního státního zastupitelství je zásadní a průlomové. Vrchní soud v Olomouci totiž aktuálně řeší odvolání společnosti Wetag Invest, která se domáhá zrušení Ostravským soudem schválené dlužnické reorganizace a poukazuje na řadu nesrovnalostí, pochybností a nezakonností při schválení reorganizačního plánu Vítkovice ENVI.

Vrchní státní zastupitelství v závěru svého podání soudu dle informací redakce webu pravdaosvetlikovi.cz dokonce říká: “S ohledem na výše uvedené závěry se odvolacímu soudu navrhuje potvrdit napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.8.2016 ve výrocích II. a III., a dále ve výroku IV. změnit tak, že se návrh na povolení reorganizace zamítá.”

 

Exclusivně