Ulčák s Pražákem se perou o pražskou firmu Modřany Power

30. January 2017, Média

Hospodářské noviny | 30.1.2017

Na pozadí úpadku dvou dříve prosperujících strojírenských firem se rozjíždí střet hned tří známých podnikatelů. Ve hře jsou pohledávky za stovky milionů korun, soudní tahanice a ve finále také hra o to, kdo ovládne pražskou firmu Modřany Power.

Zmiňovanými podnikateli jsou miliardář Jan Světlík, majitel skupiny Vítkovice, vlivný podnikatel a Světlíkův dlouholetý partner Martin Ulčák a podnikatel Karel Pražák, někdejší blízký spolupracovník Petra Kellnera. Ten se snaží přes skupování pohledávek získat vliv právě na Modřany. A Ulčák se Světlíkem mu v tom měli údajně neférovým postupem zabránit. Celý spor se točí okolo pohledávek za 469 milionů korun, které přihlásila do insolvence Modřany Power společnost Vítkovice Power Engineering (VPE), jež je od loňského srpna sama v úpadku.

Světlík původně plánoval, že v rámci reorganizace Modřan využije možnosti proměnit své pohledávky za nové akcie pražské firmy, a tak ji prakticky ovládne. Dávalo by to i smysl, obě firmy dodávají pro energetiku a na mnoha projektech spolupracovaly.
Když ale v insolvenci skončila i VPE, získali hlavní slovo věřitelé. Jeden z největších, milevská ZVVZ, si díky zástavnímu právu vymohl, aby téměř stamilionová část pohledávek byla vyměněna za nové akcie Modřan. U pohledávek za téměř 370 milionů nicméně zbytek věřitelského výboru ostravské firmy rozhodl, že je výhodnější je prodat.
A zde do příběhu vstupuje firma AB Credit, která se specializuje na vymáhání pohledávek, a její majitel Pražák. Cíl byl jasný – získat co největší vliv při řešení úpadku Modřany Power a popřípadě ovládnout firmu i lukrativní pozemky, které jí náleží.

Překvapení u obálek

Pražák tak nejdříve přes svoji dceřinou firmu Publicola získal pohledávku za Modřany ve výši 86,3 milionu korun od Royal Bank of Scotland. A následující plán byl koupit i pohledávky Vítkovic.

VPE uspořádala na prodej pohledávky výběrové řízení. Otevírání obálek proběhlo 18. ledna, ale zúčastnili se pouze dva zájemci. Prvním z nich byla společnost W13, dceřiná společnost E-Investu Martina Ulčáka, která nabídla 30 milionů korun, druhým pak AB Credit, který nabídl 48 milionů. K překvapení většiny zúčastněných se ale ukázalo, že k  prodeji pohledávek je nutný souhlas samotné firmy Modřany Power. A ten měl dopředu zajištěný jen Martin Ulčák. O této stěžejní podmínce přitom nebylo ani slovo ve výzvě, kterou rozesílaly Vítkovice Power Engineering, a nevěděli o ní ani ostatní věřitelé nebo insolvenční správce. „O tom, že je potřeba souhlas s prodejem pohledávky, jsme se od Modřan dozvěděli až v den otevírání nabídek,“ potvrzuje insolvenční správce David Vandrovec.

Ulčák na dotazy HN nereagoval. Podle mluvčí Vítkovic Evy Kijonkové ale bylo možné dohledat potřebné podklady v insolvenčním spisu Modřany Power. AB Credit po otevření obálek dostal šibeniční termín, aby získal souhlas od Modřan do druhého dne. To se mu nepodařilo, firma na jeho snahy nereagovala. Věřitelský výbor tak alespoň přiměl Ulčákovu firmu W13 zvýšit nabídku z 30 na 41 milionů a pohledávku jí prodal.

AB Credit se k celé věci nechce příliš vyjadřovat, mediální zástupce firmy Jiří Hrabovský označil jen chování Modřan a VPE „přinejmenším za nekorektní“. Z dokumentů v insolvenčním rejstříku je nicméně patrné, že za celou věcí vidí AB Credit snahu Světlíkovy firmy určit, kdo pohledávku získá. A tím zásadně ovlivnit hlasování, jímž se druhý den rozhodovalo o přijetí reorganizačního plánu Modřany Power (plán ještě nebyl přijat, ve věci kvůli procesním komplikacím při schvalování rozhodne soud).

Staří známí

Mimo záznam ale lidé blízcí AB Credit poukazují na dlouholetou spolupráci Světlíka s Ulčákem. I fakt, že to byl právě Ulčák, kdo ostravskému miliardáři loni v létě vytrhl velký trn z paty. To když odkoupil od Raiffeisenbank obří pohledávky za více než 800 milionů korun, aby ho nezískali Světlíkovi nepřátelé. A právě pohledávka za Modřany podle nich měla být jednou z „plateb“, kterými se majitel Vítkovic Ulčákovi odvděčí.
Mluvčí Vítkovic Kijonková to vidí jinak. „Celou věc chápeme jako snahu neúspěšného zájemce zhatit prodejní proces. Je krajně nepravděpodobné, že by kterýkoliv zájemce podal opravdu vážně míněnou nabídku na odkup pohledávek bez toho, aby se seznámil se základními parametry smluv, na základě kterých dané pohledávky vznikly,“ říká.

To nicméně právníci AB Creditu odmítají. Podle nich byly podmínky jasně stanovené ve výzvě na podání nabídek, kterou zájemcům VPE rozeslala. Pražákova firma se už se svými námitkami obrátila na Krajský soud v Ostravě, který insolvenci VPE řeší. Je ale připravena domáhat se náhrady škody i soudně.

***

MODŘANY POWER Pražská strojírenská firma, která se specializuje hlavně na výrobu a dodávky potrubních systémů pro energetický průmysl. Firma, kterou dnes ovládají Juraj Kamarás a Ladislav Krajňák, doplatila na krizi v energetice, po vleklých problémech skončila v roce 2015 v insolvenci s miliardovými dluhy. Kromě samotného strojírenského provozu firma vlastní lukrativní pozemky v Praze-Modřanech, na kterých se rozprostírá výrobní areál (na snímku).

370 mil. Kč je hodnota balíku pohledávek za Modřany Power, který získal podnikatel Martin Ulčák. Způsob, jak k němu přišel, napadl další zájemce – podnikatel Karel Pražák.

Martin Ulčák Pražský podnikatel a bývalý předseda Socialistického svazu mládeže. Už v 90. letech zakládal firmu Geco, která provozuje velkoobchod s tabákovými výrobky a síť trafik. Se skupinou Penta se neúspěšně pokusil ovládnout Sazku. Dlouhé roky spolupracuje s vítkovickým bossem Janem Světlíkem.

Karel Pražák Mnoho let spolupracoval hlavně s PPF Petra Kellnera. Od něj získal i firmu specializující se na vymáhání pohledávek AB Credit. Byl spojován s obchody s Petrem Sisákem a spekulovalo se, že byl skutečným vlastníkem fotbalového stadionu v pražském Edenu.

Média