Trestně stíhaný Jiří Skuhra ve službách Světlíka

15. March 2016, Exclusivně

Jan Světlík má zvláštní vkus na výběr svých nejbližších spolupracovníků. Dlouhé měsíce vlekoucí vyjednávání o bankovním syndikátu dostal nově na starosti Jiří Skuhra, nechvalně známý bývalý obchodní náměstek EGAPu, který je trestně stíhán pro porušení povinností při správě cizího majetku. Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR ho obvinil z úmyslného mazání a zkreslování informací při přípravě podkladů pro jednání dozorčí rady EGAPu.

Zřejmě právě pro tyto dovednosti si ho Jan Světlík teď vybral, aby skupinu Vítkovice zastupoval při jednáních s bankovními domy. Vítkovice další miliardy z bank pro své přežití nutně potřebují. A to velmi rychle. Bez zkreslených a zamlčených skutečností nemají šanci další bankovní financování získat!

tags: BAT Engineering, Vítkovice Hammering, Vítkovice Rycycling, Vítkovice IOS

Exclusivně