Světlíkův styl podnikání – podvést obchodní partnery

24. January 2017, Komentáře

Příběh aktuálně krachující slovenské firmy BAT Engineering, ze skupiny Vítkovice ovládané miliardářem Světlíkem, ukazuje způsob myšlení, styl a praktiky jeho podnikání. Nedodržet dohody, smlouvy a obchodní partnery jak se lidově říká sprostě “ojebat”.

V roce 2010 jednaly Vítkovice o koupi slovenské firmy IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. vlastněné izraelskou společností Bateman Energies b.v. ze skupiny Bateman. V rámci projeveného zájmu o koupi provedly Vítkovice v IDO HUTNÝ PROJEKT tzv. “Due diligence”, díky kterému se dostaly k exklusivním a cenným obchodním informacím. Podmínkou “DD” bylo samozřejmě podepsaní Smlouvy o zachování mlčenlivosti, kterou má redakce webu pravdaosvetlikovi.cz k dispozici.

Jan Světlík díky provedenému Due diligence získal zdarma cenné obchodní informace a utrácet peníze za koupi společnosti IDO HUTNÝ PROJEKT už nebylo potřeba. Stačilo už jen přetáhnout klíčové zaměstnance. Problémem ale zůstala uzavřená Smlouva o zachování mlčenlivosti, ze které za neetické podnikatelské jednání a podvod reálně hrozila Vítkovicím žaloba u Londýnského soudu a náhrada vzniklých astronomických škod. Na riziko soudu upozorňoval Vladimír Bindzár z právního oddělení Vítkovic. Mgr. Bindzár mimo jiné uvádí: “Chci upozornit, že vést případný spor u soudu v Londýně v režimu anglosaského práva nese vysoké riziko. Striktní a přísné posuzování porušení dobrých mravů a obchodních zvyklostí, která je v tomto případě zcela evidentní!...”

Jan Světlík našel řešení, jak “ojebat” obchodní partnery z Bateman Energies a vyhnout se soudní žalobě. Nechal založit BAT Engineering, kterou oficiáloně vlastnila společnost Jevelab Management, která sídlí na stejné adrese, jako jeho dvorní advokát Zachveja. BAT Engineering přetáhl zaměstnance a ukradl obchodní know how. BAT Engineering zůstal oficiálně “zaparkován” pod křídly Světlíkova odvokáta až do roku 2015. Tedy po dobu 4 let, kdy hrozily žaloby a sankce za porušení Smlouvy o zachování důvěrnosti uzavřené mezi Vítovicemi a Bateman Energies. Když riziko pominulo, BAT Engineering přešel do vlastnictví skupiny Vítkovice.

Výše uvedený příběh smutně demonstruje ryzí charakter Světlíka, jeho způsob podnikání, etiku a respekt vůči obchodním partnerům…

 

Komentáře