Světlík s Ulčákem chystají další tunel na Vítkovice

28. July 2016, Exclusivně

Tandem Světlík & Ulčák umí skupině Vítkovice “pustit žílou”. Po kauze “Spojené slévárny”, ve které už byli jednou odsouzeni členové představenstva za tunelování Vítkovic a k náhradě vzniklé škody ve výši 225 milionů korun, se tato dvojice pokouší znovu o to samé…

Jan Světlík nyní plánuje účelově vyvést hodnotný majetek skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP pod kontrolu Martina Ulčáka. Konkrétně se jedná o převod společností Hutní montáže a.s. a Vítkovice Gearworks a.s. na společnost E-Invest.

Panové společně vymysleli plán. Martin Ulčák před nedávnem odkoupil od Raiffesenbank za 52 % pohledávku Vítkovic v nominální hodnotě přesahující 800 milionů korun včetně osobní směnky Světlíka. Bezprostředně poté chtějí kupní cenu za Hutní montáže a Vítkovice Gearworks započíst za tuto pohledávku. Zjevná koordinace s managementem Vítkovic jasně nasvědčuje tomu, že se jedná o předem promyšlený plán. Představensto ve své hlouposti nebo najivitě došlo tak daleko, že navrhuje uspokojit konkrétní pohledávku prodejem konkrétního majetku, jehož hodnotu předem ani nezná, a až zpětně si musí nechat dovypracovat účelový posudek.

Je nepochopitelné, že nejen členové představensta, ale i dozorčí rady Vítkovic, jsou ochotni a připraveni nést osobní odpovědnost a zejména možné právní důsledky svého jednání jen kvůli osobnímu prospěchu Jana Světlíka a Martina Ulčáka…

Exclusivně