Světlík nezaplatil mzdy, odbory vyhlásili stávkovou pohotovost

23. October 2017, Exclusivně

Situace v klíčové výrobní společnosti Vítkovice Heavy Machinery skupiny Vítkovice bývalého miliardáře Jana Světlíka eskaluje. Poté, co vedení firmy opakovaně nedodržuje výplatní termíny a lidé nedostávají své mzdy, vyhlásily odborové organizace stávkovou pohotovost!

Takový krok svědčí i mimořádně tíživé ekonomické situaci a pokračujících problémech Světlíkových firem. Zároveň vyvrací opakovaná tvrzení “krizového” manažera Witasseka o tom, že se Vítkovice odrazily ode dna, daří se jim a jsou v provozním zisku…

Redakce webu pravdaosvetlikovi.cz má k dispozici prohlášení odborových organizací o vyhlášení stávkové pohotovosti a důvodech vedoucí k tomuto kroku. Níže uvádíme doslovný přepis:

STÁVKOVÁ POHOTOVOST

Odborové organizace se k tomuto kroku rozhodly z důvodu nadále neúnosné situace, ve které se dlouhodobě společnost VHM a.s. nachází. Hlavní důvody:

  • porušení Kolektivní smlouvy nedodržením výplatního termímu
  • porušení Kolektivní smlouvy nevyplácením přispěvků na zabezpečení činnosti v oblasti kultury, dětských rekreací atd.
  • nevyjasněná situace ve financování výroby
  • nedodržování nařízení vlády o teplotách na pracovištích

Odbory byly dlouho trpělivé, aby svými kroky nepoškodily pověst podniku, bohužel se situace nemění a krize se čím dál více prohlubuje. Vzniká frustrace zaměstnanců z budoucnosti. Opožďováním výplat jsou ekonomicky ohroženi všichni zaměstnanci, jelikož dlouhodobý mzdový průměr ve společnosti není na takové výši, aby si mohla převážná část zaměstnanců vytvořit rezervy pro horší časy. Posunutím výplat nejsou schopni splácet své závazky a ocitají se v platební pasti.

Žádáme, aby vrcholový management a majitel společnosti Jan Světlík udělali vše pro stabilizaci této situace a záchranu dřívější chlouby VÍTKOVIC!

Exclusivně