Reklamační řízení, ubohý trik jak se vyhnout placení

24. April 2016, Komentáře

Web pravdaosvetlikovi.cz kontaktovalo v posledních dnech několik dodavatelů Vítkovic, kteří se s tisíci našich čtenářů chtějí podělit o své nemilé zkušenosti s jednáním Vítkovic. U všech se jedná o stejnou zkušenost. Společnosti ze skupiny Vítkovice jim vrací faktury za řádně dodané zboží a služby. Vždy s odůvodněním, že běží jakési “reklamační řízení.”

Jak dodavatelé shodně uvádějí, na dotazy, o jaké reklamační řízení se jedná, čeho se týká a proč bylo zahájeno, žádnou odpověd z Vítkovic nedostanou. Odpovědné osoby ve Vítkovicích na dotazy nereagují, telefony nezvedají. Po mnoha měsících je faktura bez dalšího zdůvodnění úznána a teprve poté začíná běžet lhůta splatnosti.

Co se ve skutečnosti skrývá za touto neetickou, nekorektní a sprostou obchodní politikou Vítkovic? Podle webu pravdaosvetlikovi.cz je to snaha co nejvíce oddálit splatnost obdržených faktur od dodavatelů. A zároveň účelově účetně snížit už tak katastrofální stav závazků po splatnosti. V době, kdy se Vítkovice už měsíce marně snaží získat další peníze z bank na zajištění provozu.

Web pravdaosvetlikovi.cz radí a doporučuje všem dodavatelům, kteří se také setkali s touto obchodní praxí Vítkovic, důrazně se bránit. Písemně rozporovat údajné reklamační řízení. Trvat na tom, že zboží a služby byly dodány ve stanoveném rozsahu a kvalitě a samozřejmě urgovat uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti. Upozornit na možnost účtování penále z prodlení ve výši stanové Obchodním zákoníkem. Pokud nebude faktura uhrazena v termínu, zaslat do Vítkovic upomínku včetně informace o započatí účtování penále z prodlení! Jedině korektní, ale ostrý postup při vymáhání oprávněných pohledávek a účtování penále z prodlení donutí Vítkovice faktury uhradit. Vítkovice sami faktury těm, kteří budou jen tiše a trpělivě čekat, platit nebou. Nemají totiž z čeho… Dle informací webu pravdaosvětlikovi.cz si Vítkovice bohužel museli už půjčit i na výplaty zaměstnanců 🙁

Také jste se stali obětí podobných nemorálních a šikanózních praktik Vítkovic? Dostali jste se sami kvůli Vítkovicím do finančních problému a máte potíže s cash flow? Napište nám! Diskrétně vám poradíme, jak máte postupovat…

 

Komentáře