Raiffeisen BANK zastavila financování Vítkovic

29. March 2016, Exclusivně

Raiffeisen BANK je první významnou bankou, která utáhla kohoutky s tokem penež do Vítkovic, které se nacházejí ve velkých finančních problémech. Z dokumentu, který má web pravdaosvetlikovi.cz k dispozici z bankovních kruhů vyplývá, že se Raiffeisen BANK k tomuto zásadnímu a drastickému kroku rozhodla z důvodu špatných hospodářských výsledků Vítkovice Machinery Group (VMG) v roce 2015. Konkrétně banka dokonce uvádí “s ohledem na neuspokojivé výsledky hospodaření VGM”.

Dokument jasně uvádí, že VMG porušily finanční ukazatele sjednané v Úvěrových smlouvách. Raiffeisen BANK z tohoto důvodu neumožní, nebo dramaticky omezí, čerpání mnoha bankovních produktů!

Konkrétně banka Vítkovicím neumožní čerpání jakékoli bankovní záruky nebo akreditivu. Dále čerpání jakýchkoli bankovních produktů proti zástavě pohledávek společnosti za ostatnímu subjekty skupiny VMG. Banka také neumožní čerpání nezávazných kontokorentních úvěrů a také čerpání revolvingových úvěrů.

Banka  VMG informuje, že se společností nebude uzavírat nové derivátové obchody.

Zásadní rozhodnutí banky si dle našich informací přijel do Prahy osobně převzít Jan Světlík. Důvodem je údajně strach, aby dopis nepřišel do fabriky poštou a s jeho obsahem se nemohli seznámit další zaměstnanci, což by zřejmě vyvolalo paniku.

Rozhodnutí Raiffeisen BANK je další tvrdou ránou pro Světlíka v době, kdy se klíčové výrobní společnosti prodapají do hlubokých ztrát a nutně potřebují další miliardy z bank. Je zjevné, že se banky začínají oprávněně bát o své peníze.

Další miliardy ale špatnou ekononickou situaci skupiny Vítkovice zachránit nemůžou. Problém  jen odsunou o nějakou dobu. Banky si možná začínají uvědomovat, že to v konečném důsledku nebude  znamenat nic jiného, než jen zvýšení a nárůst ztrát v jejich účetnictví.

tags: Vítkovice Group, VTK group, Vítkovické strojírny, Milmet

Exclusivně