Potvrzeno – dostavět blok 2 Yunus Emre nemá smysl

28. June 2016, Komentáře

Generální ředitel Vítkovice Power Engineering Jiří Skuhra musel na včerejší valné hromadě Vítkovice a.s. ač nerad, přiznat, že výstavba elektrárny Yunus Emre je na mrtvém bodě. Dokonce uznal, že dostavba bloku 2 nemá za současné situace vůbec smysl. Potvrdil tak exklusivní informace webu pravdaosvetlikovi.cz, který už minulý týden o problémech turecké hnědouhelné elektrárny jako první informoval.

Hnědé uhlí dodávané do elektrárny je nekompatibilní s kotly, které jsou projektovány do turbín obou bloků elektrárny. Výrazně horší kvalita uhlí neumožňuje dosahovat požadovaného výkonu turbín a tím ani plánovaného výkonu elektrárny. Navíc mnohonásobně vyšší množství popílku a jeho manuální odstraňování z kotle způsobuje pravidelné odstávky elektrárny. Generální ředitel VPE připustil, že se stávajícím palivem není možné dosáhnout stanovených parametrů výkonu elektrárny.

Nabízejí se tři teoretické možnosti řešení. Ani jedno ale není v praxi jednoduše aplikovatelné a všechna si od investora vyžádají další dlouhodobé investice, které výrazně navýší náklady na provoz elektrárny a její ekonomickou rentabilnost. Vyrábět elektřinu, při započtení nákladů na úpravu nebo změnu paliva, nedává ekonomický smysl.

Vážnost situace potvrzují slova Jiřího Skuhry: “Dokud nebude vyřešen současný problém s palivem, nemá vůbec ani cenu dokončovat druhý blok…”

To je zásadní informace pro celý projekt. V současné době byly zastaveny práce na bloku 2. To znamená další zpoždění v dokončení stavby a zahájení splácení úvěru, který na výstavbu elektrárny postkytly ČEB a EGAP. V ohrožení je úvěr přesahující 10 miliard korun. Státní úvěr, za který zaplatíme všichni. My, daňoví poplatníci…

Komentáře