Jak dostat zaplaceno a ještě vydělat? Stačí podat insolvenční návrh!

13. June 2016, Exclusivně

Tak by se stručně a výstižně dala popsat aktuální situace s Vítkovicemi. Konkrétně s mateřskou společností desítek vítkovických firem, společností Vítkovice a.s.

Koncem března loňského roku podala firma CARNEFIX insolvenční návrh na společnost Vítkovice a.s. K soudu přihlásila pohledávku ve výši 437.764,29,- Kč. Jan Světlík reagoval okamžitě. Vehementně tvrdil, jak je pohledávka neplatná, Vítkovice ji neuznávají, platit nemusí a celý insolvenční návrh je šikanózní a účelový. Světlík má prostě naučené fráze, které s oblibou opakuje kdykoli, když někdo udělá něco, co se mu zrovna nezamlouvá, třeba podá oprávněný insolvenční návrh.

Na 16. června letošního roku bylo Krajským soudem v Ostravě nařízeno soudní stání. A světe div se… Najednou se z ničeho nic objevila zcela neznámá společnost NOADIA Plus, s.r.o. se základním kapitálem 60.000 Kč. Dle důvěryhodných zdrojů webu pravdaosvetlikovi.cz se jedná o “bílého koně” Jana Světlíka. NOADIA Plus 30. května 2016 odkupuje od CARNEFIXU její pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení. A nejen to. Velkorysá firma NOADIA Plus zaplatila nejen pohledávku do poslední koruny, ale dokonce i veškeré smluvní pokuty a penále z prodlení. Dle exklusivních informací redakce webu pravdaosvetlikovi.cz firmu NOADIA Plus stálo získání pohledávky celkem 700.000 Kč, tedy téměr dvojnásobek nominální hodnoty pohledávky!

Proč firma nastrčená Světlíkem odkoupila takto nevýhodně pohledávku, kterou navíc právě Světlík od začátku veřejně označoval za neuznanou, zpochybňoval ji a důrazně odmítal zaplatit? Důvod je zřejmý 🙂

NOADIA Plus pouhých 8 dnů poté, co pohledávku získala, píše Krajskému soudu v Ostravě a oficiálně podává návrh na Zpětvzetí insolvenčního návrhu a přihlášky pohledávky. Jak se říká, kde není žalobce, není ani soudce… Krajský soud v Ostravě obratem žádosti nového věřitele vyhověl a svým Usnesením už dva dny poté, tedy 10. června 2016, insolvenční řízení se společností Vítkovice a.s. zastavil.

Jaké z toho plyne na závěr ponaučení? Chcete-li, aby vám Vítkovice zaplatily vaše pohledávky v plné výši a ještě dobře vydělat, podejte insolvenční návrh. Jak se znovu ukázalo (podobně jako v případě insolvenčního návrhu na společnost Vítkovice Mechanika), pod nátlakem a hrozbou insolvence Světlík najde cestu, jak zaplatit…

Exclusivně