Hrají Vítkovice falešnou hru?

26. October 2016, Média

ceskapozice.cz | 25.10.2016

Postup firmy Vítkovice Envi zavdává podezření o poctivosti jejího záměru, tvrdí Krajské státní zastupitelství v Ostravě. I když na dosavadním postupu Světlíkových Vítkovic nenašli žalobci nic vyloženě protiprávního, jejich upozornění může na věřitele působit jako vztyčený ukazováček.

Předlužená energetická větev strojírenského holdingu a jednoho z největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji se v posledních měsících snaží odvrátit krach. Stále častěji se však objevuje otázka, zda se nesnaží své věřitele obejít nezákonnou cestou. K tomu se před pár týdny vyjádřilo i Krajské státní zastupitelství v Ostravě a jeho závěry vyznívají přinejmenším rozpačitě. Některé kroky dceřiné společnosti Vítkovice Envi totiž žalobci považují za podezřelé. „Krajské státní zastupitelství sděluje, že v jednání dlužníka spatřuje určité prvky, které zavdávají jisté podezření o nepoctivosti záměru dlužníka, zejména v tom směru, že insolvenční řízení bylo uměle vyvoláno,“ píší ostravští žalobci tamnímu soudu. Prozatím klid I když státní zastupitelství na dosavadním postupu Vítkovic nenachází nic vyloženě protiprávního, jeho upozornění může na některé věřitele působit jako vztyčený ukazováček. Řeč je zejména o bankách, na jejichž půjčkách jsou Vítkovice do velké míry závislé.

Žalobci nenapsali svá podezření jen tak sami od sebe, ale reagovali na tvrzení tajemné společnosti Wetag. Ta insolvenční tažení proti Vítkovicím rozpoutala, když na trhu začala skupovat pohledávky a podávat insolvenční návrhy (z nichž ne všechny byly úspěšné). Kdo za Wetagem stojí, není jasné, byť se na trhu hovoří o účasti miliardáře a Světlíkova odvěkého rivala Karla Komárka (který svou účast ovšem popřel). Wetag už před měsícem bil ve věci Vítkovice Envi na poplach a mluvil o protiprávním jednání Světlíkovy společnosti. A je třeba říct, že ve většině bodů tvrzení Wetagu ostravští žalobci odmítli. Na tom, že si Vítkovice na post insolvenční správkyně dosadily jistou Evu Hepperovou, která v minulosti několikrát spolupracovala s advokátkou Vítkovic Kateřinou Martínkovou, tak kupříkladu nevidí nic špatného.

„Pokládám za nutné zdůraznit fakta, kdy státní zastupitelství jasně sděluje, že jsme se nedopustili návrhem insolvenční správkyně ničeho nepřípustného, a správkyni nepovažuje za podjatou,“ zdůraznila pro LN mluvčí Vítkovic Eva Kijonková. Zmínka žalobců o „uměle vyvolané insolvenci“ je ale přinejmenším zajímavá. Jak už LN v minulosti upozornily, kolem Vítkovic Envi panuje řada otázek. Tato dceřiná společnost totiž vznikla teprve na konci loňského roku. Světlík na ni posléze převedl fungující část své jiné předlužené společnosti – Vítkovice Power Engineering – v hodnotě více než sto milionů korun. Podezřele na poslední chvíli.

A i další okolnosti načasování se zdají být podivuhodné. Největším zajištěným věřitelem Světlíkovy společnosti je totiž další firma z jeho koncernu, jménem Vítkovice, a. s. Není nic neobvyklého na tom, že spolu jednotliví členové strojírenské skupiny obchodují, nicméně zajištění zmíněné pohledávky vzniklo teprve v polovině letošního léta. A toho si všímají i ostravští žalobci. „K zajištění pohledávky společnosti Vítkovice, a. s., došlo teprve na základě smlouvy o zajišťovacím převodu pohledávek, uzavřené 29. 7., tedy méně než měsíc před podáním insolvenčního návrhu.“

„Jako nejzásadnější tvrzení, které zpochybňuje poctivost dlužníkova záměru, pak spatřujeme, že k zajištění pohledávky společnosti Vítkovice, a. s., došlo teprve na základě smlouvy o zajišťovacím převodu pohledávek, uzavřené 29. 7., tedy méně než měsíc před podáním insolvenčního návrhu,“ uvádějí ostravští žalobci. Podle nich taková souhra okolností zavdává podezření o účelovém postupu. Na pozici zajištěného věřitele totiž mohla další společnost Vítkovic protlačit reorganizaci. Žalobci nicméně rovněž hovoří o možném zvýhodňování věřitele. To by mohl být prohřešek proti insolvenčnímu zákonu a v nejhorším případě dokonce trestný čin.

Státní zástupci se zatím rozhodli situaci vyřešit návrhem, aby uvedenou transakci prověřila insolvenční správkyně. Kterou, jak známo, dosadily do funkce právě Vítkovice. „Krajské státní zastupitelství konstatuje, že k tvrzení společnosti Wetag Invest o nepoctivém záměru Vítkovic Envi v tuto chvíli nepřijímá žádný konečný závěr, ale dává podnět k přezkoumání smlouvy o postoupení pohledávek, ke kterému poskytneme součinnost,“ uvedla mluvčí Vítkovic Kijonková.

Média