Až 70 % procent firem nezveřejňuje účetní uzávěrky. Stát to neřeší

22. July 2015, Média

hlidacipes.org | 20.7.2015

Pokud by politici někdy naplnili úvahu o tom, že se firma, která nezveřejňuje své účetní uzávěrky, nesmí ucházet o dotace ani veřejné zakázky, ostrouhalo by bezmála 70 % českých firem. Ignorují tak hned dva zákony: zákon o veřejných rejstřících a zákon o účetnictví, které ukládají povinnost každý rok účetní uzávěrku (a výroční zprávu) uložit do sbírky listin obchodního rejstříku.

Důvodem je právě fakt, že firmám za to od státu prakticky nehrozí žádný postih. A to přesto, že stát má poměrně rozsáhlou škálu možností, jak firmy k větší otevřenosti přimět: Pokud společnost požadované listiny nepředloží ani po výzvě rejstříkového soudu, může dostat pokutu až 100 tisíc korun.

Pokud firma povinnost neplní opakovaně – a příkladem jsou i některé zavedené firmy jako je VTK Group byznysmena Jana Světlíka nebo Česká podnikatelská pojišťovna ze skupiny Vienna Insurance – může vše skončit i likvidací firmy.

Média