Žalobci chtějí položit dceru Vítkovic. Sledují nepoctivý záměr!

23. November 2016, Média

Lidové noviny | 23.11.2016

Soud by měl zrušit povolení o reorganizaci společnosti Vítkovice Envi, tvrdí Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Dcera z holdingu miliardáře Jana Světlíka podle nich zřejmě sleduje nepoctivý záměr.

O podivné transakce jedné z dcer strojírenského kolosu magnáta Jana Světlíka se začali zajímat vrchní žalobci v Olomouci. A došli k poměrně razantnímu výsledku. Smlouvy, které krachující společnost Vítkovice Envi podepsala s jednou ze sesterských firem v holdingu, byly uzavřeny velmi narychlo a svědčí o jejím nepoctivém záměru. Zároveň de facto žádají soud, aby Envi poslal rovnou do konkurzu. „Vrchní státní zastupitelství považuje zjištěné skutečnosti za zcela zásadní, jež se zřetelem ke všem ostatním (skutkovým i časovým) okolnostem poukazují na nepoctivý záměr dlužníka,“ píše ostravskému soudu žalobce Zdeněk Snášel z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. A to v dopise, který byl v pondělí zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Podivné okolnosti

Vítkovice Envi bojují o přežití už od letošního srpna, kdy na sebe Světlíkova firma patřící do energetické větve holdingu sama podala insolvenční návrh. Ostravský soud jí velmi krátce nato vyhověl v její žádosti o takzvanou reorganizaci. To ve zkratce znamená, že se předlužená společnost vyhne konkurzu a může postupně umořovat své dluhy. Jenže olomoučtí státní zástupci nyní žádají, aby vzal své rozhodnutí zpět. To by s velkou pravděpodobností znamenalo bankrot. „Neučinila nic nepoctivého. Nicméně pro uklidnění věřitelů přistoupila k řadě organizačních opatření, která mají do budoucna zabránit jakýmkoli pochybnostem o schopnosti zvládnout reorganizaci,“ říká k tomu tisková mluvčí Vítkovic Eva Kijonková a vyjmenovává opatření, jež mají svědčit o transparentnosti firmy, včetně obměny vedení v nedávné době. O oněch podivných okolnostech, o nichž žalobci v dopise píší, již před časem informovaly také LN.

Už samotný vznik firmy Vítkovice Envi vzbuzuje otázky. Světlík ji založil teprve na konci loňského roku a posléze na ni převedl fungující část své jiné předlužené společnosti – Vítkovice Power Engineering – v hodnotě více než sto milionů korun. Olomoučtí žalobci však narážejí především na smlouvy, které Envi uzavřela v průběhu tohoto roku, tedy krátce před podáním insolvenčního návrhu. Největším zajištěným věřitelem Světlíkovy společnosti je totiž další firma z jeho koncernu, Vítkovice, a. s. Není nic neobvyklého na tom, že spolu jednotliví členové strojírenské skupiny obchodují, vznik pohledávky ale budí pochybnosti. Stručně řečeno, Envi si krátce po svém založení od své „sestry“ pronajala nemovitosti v podobě výrobních hal, nájem ale neplatila. A třemi postupně uzavřenými smlouvami poskytla Vítkovicím, a. s., zajištění jejich pohledávek na svém majetku. Poslední z trojice smluv byla uzavřena teprve na konci července, přičemž o několik týdnů později už Světlíkova firma dobrovolně vstoupila do insolvence. „Je tak zcela relevantně zpochybněn poctivý záměr dlužníka řešit svůj úpadek reorganizací, přičemž za situace, kdy se dlužník ani nepokusí uvedené pochybnosti rozptýlit, a jedná tak zcela netransparentně, nejsou splněny podmínky reorganizace,“ uvádí olomoucké státní zastupitelství.

Co na to banky?

Je samozřejmě otázkou, jak se k jejich návrhu soud postaví. Pokud by ale reorganizaci vzal zpět, znamenalo by to konkurz, a tím pádem postupný rozprodej majetku. Co víc, události týkající se malé a vzhledem k velikosti celých Vítkovic poměrně zanedbatelné firmy Envi mohou vážně poškodit reputaci Světlíkova holdingu před bankami.
Byť za magnátem stojí jeho obchodní partner – mocný zákulisní hráč a lobbista Martin Ulčák –, jsou to právě finanční domy, kdo drží Vítkovice při životě. Strojírenská větev, která tvoří základní pilíř Světlíkova impéria, sice může být v relativně dobré kondici, nicméně bez přízně bank se i to může velmi rychle změnit. Proti transakcím společnosti Vítkovice Envi už u insolvenčního soudu protestovala i Komerční banka.

A rozhodně nepomáhá, že se vláda v těchto dnech zabývá nepovedeným projektem Vítkovic na výstavbu elektrárny Adularya. Jak informovala MF DNES, problémová zakázka může mít dopad na státní kasu, neboť její stavbu financovala mimo jiné také Česká exportní banka. Té dle deníku hrozí škoda až 16 miliard korun.

Média