Vítkovice neumí jednat férově. Hrají hru i u soudu

13. September 2016, Komentáře

Že se Janu Světlíkovi a jím dosazenému managementu nedá skutečně věřit, dokazují poslední kroky Vítkovic vůči Krajskému soudu v Ostravě. Jan Světlík oficiálně hraje divadlo o tom, jak mu jde o záchranu Vítkovic, korektní jednání s věřiteli a obchodními partnery. Realita je zcela odlišná, jak ukazuje poslední vývoj v insolvenčním řízení se společností Vítkovice Gearworks.

Krajský soud v Ostravě 10. srpna stanovil dlužníkovi povinnost předložit soudu v určené lhůtě seznam všech závazků společnosti včetně data jejich splatnosti. Jedná se o klíčový dokument pro rozhodování soudu, zda se dlužník nachází v úpadku. Vítkovice se s touto povinností vypořádali po svém. Počátkem září jakési seznamy soudu formálně předložily. Jejich relevance a vypovídající schopnost je ale nulová. Krajský soud v Ostravě tak musel 12. září vydat přípis, ve kterém jasně uvádí, že předložené seznamy jsou nečitelné a že soud tak nemá povinnost, která byla dlužníkovi stanovena, za splněnou!

Je jen těžko uvěřitelné, že by omylem či nějakým nedopatřením Vítkovice předložily soudu nečitelné seznamy svých závazků. Je zřejmé, že se tímto úskokem Vítkovice jen opět pokusily vyhnout se svým povinnostem.

Jednání Vítkovic ukazuje způsob myšlení Jana Světlíka. Nikdy nebude jednat v zájmu nikoho jiného, než ve svém vlastním. A pokud musí udělat cokoli, co mu není zcela po vůli, bude hledat jakoukoli kličku, jak se tomu vyhnout. To by měli mít na paměti všichni věřitelé a dodavatelé skupiny Vítkovice!

Komentáře