Vítkovice míří do insolvence

29. April 2016, Média

Hospodářské noviny | 29.4.2016

WETAG INVEST KOUPIL TŘI POHLEDÁVKY A PODAL INSOLVENČNÍ NÁVRHY NA DVĚ DCEŘINÉ FIRMY ZE SKUPINY VÍTKOVICE MILIARDÁŘE JANA SVĚTLÍKA.

Na vítkovickou skupinu ostravského miliardáře Jana Světlíka se valí hned dva návrhy na insolvenci. Podává je brněnská skupina Wetag Invest, která koupila pohledávky od tří různých věřitelů. O finančních problémech největší strojírenské skupiny Vítkovice se hovoří již minimálně půl roku, svým dodavatelům dluží zhruba jednu miliardu korun. „Už delší dobu jsme v médiích registrovali informace o špatné platební morálce Vítkovic. Množily se nabídky dodavatelů k prodeji jejich pohledávek vůči Vítkovicím. Situace pro ně již byla neudržitelná. Sami se začali dostávat do finančních problémů jen kvůli tomu, že jim Vítkovice neplatily,“ říká mediální zástupkyně Wetag Investu Radka Háčková. Podle ní firma podala dva insolvenční návrhy. První návrh jde za firmou Vítkovice Mechanika, kde Wetag koupil pohledávku za 475 tisíc korun od firmy Axima. Druhý jde na Vítkovice Power Engineering, která se specializuje na energetiku. Zde přihlásil Wetag dvě pohledávky od společností Mannesmann Stahlhandel a Hempl v celkové výši 5,97 milionu korun. Právě Vítkovice Power Engineering dluží svým dodavatelům nejvíce. Projekt na stavbu turecké elektrárny Adularya se protáhl o dva roky a firma se dodnes pře o proplacení víceprací za stovky milionů korun.

Naše pohledávky přeprodat nejdou

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková ale jakoukoli možnost insolvence odmítá. „O žádném insolvenčním návrhu zatím nevíme. A i kdyby ho firma podala, bude neplatný. Naše smlouvy totiž přeprodej pohledávek buď úplně zakazují, nebo vyžadují náš souhlas,“ říká. Podle Kijonkové se spíše než o opravdovou snahu o insolvenci jedná o mediální útok na skupinu. Otázkou tak je, kdo jinak za téměř neznámou společností Wetag stojí. Podle mluvčí firmy Háčkové se jedná o investiční skupinu se sídlem v Brně, která se zabývá vymáháním pohledávek. Pravděpodobnější je ale scénář, že přes ni nakupuje pohledávky někdo další. Jan Světlík má nepřátel hned několik. Stále neskončil pokus o insolvenci od firmy Carnefix, které mají Vítkovice dlužit zhruba půl milionu korun a za kterou údajně stojí ostravský podnikatel Daneš Zátorský. Již více než deset let se také pře o miliardové vypořádání za převzetí Vítkovic s Davidem Beranem a Karlem Komárkem. Právě o Komárkově snaze skupovat pohledávky Vítkovic se na trhu hovoří již poměrně dlouho. Jeho firma KKCG, která ve Vítkovicích drží pětiprocentní podíl, na Světlíka dlouhodobě tvrdě útočí. KKCG to ale odmítá. „Ohrazujeme se proti jakýmkoli nařčením, že za současnou situací stojí skupina KKCG. Taková tvrzení jsou absurdní. Skupina KKCG je druhým největším akcionářem ve Vítkovicích a není v našem zájmu jakkoli poškozovat nebo snižovat hodnotu naší investice,“ říká mluvčí Komárkovy firmy Dana Dvořáková. Stejně tak odmítá svoji účast i Beran, i když podle něj „bylo jen otázkou času“, kdy někdo návrh na insolvenci podá.

Miliarda po splatnosti

Pokud soud uzná oprávněnost pohledávek, stěžejní pro Vítkovice bude, kolik dalších věřitelů firmy se do insolvenčního řízení přihlásí. Háčková tvrdí, že „skupina Wetag v současné době uzavírá dohody s dalšími dodavateli, jejichž pohledávky v řádech desítek milionů korun plánuje připojit do podaných insolvenčních návrhů“.
Již rozjeté insolvenční řízení může motivovat další věřitele a banky k tomu, aby své pohledávky přihlásili nebo odprodali. Jak psaly HN již na podzim, Vítkovice dluží stovkám firem často i rok po splatnosti. Podle čísel z konce února dlužila skupina po splatnosti zhruba jednu miliardu korun.
Vedení Vítkovic v březnu na valné hromadě přiznalo, že tři firmy ze skupiny jsou v problémech – kromě již zmiňovaného Power Engineeringu a Mechaniky sem spadá ještě Vítkovice GearWorks. Světlík špatnou situaci Vítkovic dlouhodobě odmítá. Firmě, která je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, v minulém roce klesl zisk o 160 milionů korun na necelou čtvrtmiliardu. I přesto se jí ale nedaří již více než rok domluvit nové financování s klubem čtyř bank. Deník MF Dnes minulý týden navíc přinesl informaci, že  Vítkovice musí dokonce prodávat svoji rozsáhlou sbírku umění. Měly si to od nich vyžádat právě financující banky.
SVĚTLÍKOVY VÍTKOVICE V POTÍŽÍCH

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP Skupina Jana Světlíka je největší strojírenskou společností v Česku. Zaměstnává 7100 lidí a tvoří ji 34 firem. U tří z nich představenstvo oficiálně přiznalo, že jsou v problémech. Týká se to hlavně energetické Vítkovice Power Engineering. Zato Vítkovice Cylinders, které vyrábí speciální bezešvé vysokotlaké ocelové lahve, jedou velmi dobře.

14 miliard Kč byl v loňském roce obrat skupiny Vítkovice. Zisk klesl o 160 milionů na 240

milionů korun. 11,9 miliardy Kč je hodnota problémové zakázky na stavbu elektrárny Adularya, kterou v Turecku získala firma Vítkovice Power Engineering.

13,4 miliardy Kč je celková výše úvěrů a záruk, jejichž poskytnutí se snaží Jan Světlík již více než rok neúspěšně domluvit s klubem čtyř bank. 1 miliarda Kč je zhruba součet všech závazků po splatnosti, které Vítkovice dluží svým subdodavatelům.

6,5 milionu Kč je výše pohledávek, které koupila skupina Wetag od tří firem, jimž Světlík dluží po splatnosti. Podle mluvčí Wetagu má rozjednané odkupy pohledávek ve výši desítek milionů korun.

Média