„Světlík nemá důkazy,“ tvrdí ve sporu o podnik protistrana

2. August 2014, Média

Mladá fronta DNES / 02.08.2014

Spor o to, kdo je majitelem společnosti VTK Group majetkově ovládající strojírenské Vítkovice, mezi jejich majitelem Janem Světlíkem a společností King Dawn přešel do další fáze. Ve čtvrtek večer uplynula lhůta, v níž měl Jan Světlík prokázat, že je vlastníkem akcií on.
„Společnost King Dawn tvrdila, že má mít jednu hromadnou akcii o jmenovité hodnotě 2, 26 miliardy korun představující 99,9 procenta VTK Group,“ řekl majitel a generální ředitel Vítkovic Jan Světlík. „Tu ale ve skutečnosti nikdy neměla a nemohla o ni ani přijít, protože taková hromadná akcie nikdy neexistovala. Ten, kdo se pokusil takto zkonstruovat podvod, hrál vabank a zapomněl, že hromadné akcie byly tři a na menší jmenovité hodnoty,“ dodal s tím, že svá vlastnická práva společně s Milanem Juříkem a Jaromírem Šilerem doložil příslušnému pražskému soudu.

S tím ale nesouhlasí Martin Doleček, právní zástupce likvidátora společnosti King Dawn.
„Umoření hromadné listiny nahrazující akcie společnosti VTK Group je předmětem probíhajícího soudního řízení, a pokud je mi známo, pan Světlík do tohoto řízení žádná svá práva k umořované listině neuplatnil. Pokud jde o jeho mediální prohlášení o tom, že je vlastníkem většiny akcií společnosti VTK Group, tak ani v současné době není zřejmé, jak se měl pan Světlík akcionářem uvedené společnosti stát. Pan Světlík v tomto směru zcela mlčí, a to přesto, že sama společnost VTK Group soudu sdělila, že se jejím akcionářem stala společnost King Dawn,“ řekl Doleček.

„V současné době není zřejmé, jak se měl pan Světlík akcionářem společnosti stát.“ Martin Doleček právník likvidátora

Média