“Supermanské” schopnosti Jana Světlíka ?

19. October 2016, Exclusivně

Mimořádné a vyjímečné manažerské schopnosti Jana Světlíka, které přivedly významnou část skupiny Vítkovice do úpadku, byly mnohokrát oceněny, včetně státního vyznamenání. Jak se nyní ukazuje, Jan Světlík možná disponuje i “supermanskými” a nadlidskými schopnostmi.

Ty prokázal při přípravě a schvalování reorganizačního plánu společnosti Vítkovice ENVI. Dle exklusivních informací webu pravdaosvetlikovi.cz totiž dlužník nedávno členům prozatimního věřitelského výboru prozradil, že zjistil, že se nachází v úpadku až ve čtvrtek 18. sprna 2016.

Dlužník pod vedením svého předsedy představenstva Světlíka dokázal nemožné. Stačilo mu neuvěřitelných 1,5 pracovního dne na to, aby po zjištění úpadku připravil celý reorganizační plán čítající desítky stran, podrobně s ním seznámil zajistěné a nezajištěné věřitele, získal písemný souhlas jejich nadpoloviční většiny, oslovil insolvenční správkyni a i od ní měl písemný souhlas. To vše skompletoval a předložil soudu už v pondělí 22. srpna 2016.

Redakce webu pravdaosvetlikovi.cz o “supermanských” schopnostech Jana Světlíka silně pochybuje. Je přesvědčena, že je Jan Svělík pouze podvodník, který zcela účelově a s nekalým úmyslem podvedl nejen insolvenční soud, ale zejména skutečné věřitele Vítkovice ENVI.

Dle nejnovějších podání uveřejněných na insolvenčním rejstříku, podal jeden z věřitelů proti postupu dlužníka i ostravského insolvenčního soudu Ústavní stížnost. V ní velmi detailně popisuje všechna pochybení, porušení zákonů a podezřelé skutečnosti předcházející předložení reorganizačního plánu včetně jeho následného schválení ostravským soudem.

Exclusivně