Strojírenský holding Vítkovice se chce odpoutat od švýcarské firmy Towit, o niž se zajímá švýcarská i česká policie

15. April 2016, Towit

Lidové noviny | 15.4.2016

Domlouváme se na ukončení financování švýcarské společnosti Towit Machinery Trading, zaznělo z úst členů představenstva strojírenského holdingu Vítkovice, a. s., na mimořádné valné hromadě těsně před letošními Velikonocemi. Na této informaci pro akcionáře by nebylo nic pozoruhodného, kdyby se ovšem o firmu, jež sídlí v zámečku ve švýcarském Romanshornu, nezajímali nezávisle na sobě švýcarští i čeští policejní vyšetřovatelé. „Aktuálně máme vůči firmě Towit pohledávky ve výši 67 milionů korun s příslušenstvím, které je povinna vrátit,“ upřesnil před akcionáři Pavel Filipčík, člen představenstva strojírenského impéria, ovládaného ostravským miliardářem Janem Světlíkem. Vítkovice přitom dlouhodobě trvají na tom, že s Towit Machinery je pojí výhradně „standardní obchodní spolupráce“. V minulosti ovšem kapitál Towitu ve výši 25 milionů franků z 80 procent tvořila půjčka z Vítkovic a příjmy švýcarské firmy pocházely téměř výhradně z provizí ze spolupráce s ostravským strojírenským holdingem. Ačkoliv právě tyto skutečnosti poukazují podle expertů na firemní finance na to, že Towit je Vítkovicemi skrytě ovládanou firmou, holding si trvá na svém. „Se společností Towit nejsou firmy z holdingu nijak majetkově propojeny a nijak se nepodílejí na jejím řízení,“ zopakovala v minulosti několikrát Světlíkova mluvčí Eva Kijonková.

Tajuplný vlastník

Odpovědi na dotaz, zda se sám Světlík nebo někdo jiný ze skupiny Vítkovice majetkově podílí na švýcarské firmě, se Filipčík na valné hromadě vyhnul. „Představenstvo Vítkovice, a. s., neví, kdo je akcionářem společnosti Towit,“ řekl. Couvání ze švýcarské investice přichází ve chvíli, kdy Vítkovice řeší komplikovanou finanční situaci v několika firmách v holdingu a snaží se i kvůli tomu získat nové úvěry od bank. Ale také ve chvíli, kdy se švýcarská firma na základě série trestních oznámení ocitla v hledáčku policie jak v Česku, tak ve Švýcarsku.
Nejnovější je dle zjištění LN česká vyšetřovací linka, která ke všemu souvisí s největším a nejdelším obchodním sporem vedeným proti České republice – s kauzou Diag Human kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Towit se do ní totiž připletl jako vlastník sporné pohledávky. Na jejím základě se domáhal až tří miliard korun z případného odškodného, převyšujícího již 12 miliard korun, které by Diag Human podnikatele Josefa Šťávy mohl na Česku vymoci. A právě Šťáva, respektive jeho Diag Human svým trestním oznámením na Towit koncem loňského roku českou policii poslal. Towit je dle zjištění LN totiž třetím „do party“, kdo se měl podílet na podvodu, porušování cizích práv a také falšování dokumentů a podpisu miliardáře Šťávy. Na tomto ukradení Čechošvýcarovy identity se měla podílet offshorová společnost Dumfries Holding z daňového ráje Sv. Vincent a Grenadiny, která původně část sporné pohledávky držela. A také někdejší Šťávův právník Jiří Oršula. V kauze, kterou otevřely LN počátkem tohoto roku, si jihočeská policie, již ji řeší, vyžádala doplnění informací.
Základem spletitého příběhu je arbitráž, kterou Diag Human vede proti státu od roku 1996. V roce 2002 švýcarská firma dle mezitímního nálezu arbitrů získala 326 milionů korun. O dalším odškodnění za překažený obchod rozhodoval tribunál až do roku 2008, kdy Šťávovi přiřkl osm miliard. Stát se odvolal a přezkumný senát, který ovšem Diag neuznává, arbitráž zastavil s tím, že platí jen výrok z roku 2002. Šťáva se ovšem na základě verdiktu o osmi miliardách, které od té doby nabobtnaly i s úroky na více než 12 miliard, domáhá po České republice plnění u zahraničních soudů.
Oršula, který Diag zastupoval až do roku 2003, se hned po mezitímním nálezu začal domáhat až 30 procent z vysouzené sumy jako své smluvní odměny. Svou údajnou pohledávku pak odprodal již zmíněným firmám Dumfries a Towit, které se pak domáhaly účasti na arbitráži. A v zakladatelských dokumentech Dumfries se objevily zfalšované dokumenty o tom, že by podílníkem v této firmě měl být sám Šťáva. Kdo se chtěl jeho jménem dostat k miliardám, které by případně vysoudil na státu, má právě vypátrat policie. Oršula ve svém vyjádření pro LN zkraje roku odmítl, že by udělal cokoliv protiprávního, a kauzu označil jen za „součást běžného sporu mezi advokátem a klientem o odměnu“.

Švýcarská linka

Šťávův Diag také zvažuje, že by se přidal jako možný poškozený do švýcarského vyšetřování. Tamní policie se totiž vloni v létě začala zabývat trestním oznámením, které podávala právní kancelář Claude Hentz Rechtsanwaltschaft. V tom viní Towit z legalizace výnosů z trestné činnosti a daňových podvodů. To jsou pro švýcarskou prokuraturu trestné činy, jimiž se v rámci snahy zbavit Švýcarsko nálepky evropské prádelny špinavých peněz v posledních pěti letech více než důkladně zabývá.
Je podezření, že v souvislosti se spoluprací Towit Machinery Trading a skupiny Vítkovice byly spáchány různé hospodářské trestné činy ve Švýcarsku i jinde, pomocí nichž pak dlouhodobě vyváděné prostředky z Vítkovic byly prány ve Švýcarsku prostřednictvím Towit Machinery,“ uvádí dokument, který mají LN k dispozici. Právě vyvázání se z finančního propojení s Towitem, které představenstvo na valné hromadě avizovalo, může být snahou oslabit vazbu na švýcarskou firmu, a tímvyvrátit tvrzení z trestního oznámení, které operuje i příběhem Diagu.

Towit