Prohlášení představenstva VPE k podání návrhu na konkurz VPE

1. August 2017, Exclusivně

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. oznamuje tímto, že po vyhodnocení ekonomických výsledků za období od svého nástupu, tj. od 1.března 2017 dosud, dospělo k závěru, že cesta řešení insolvence reorganizací je nereálná!

Bez finanční a faktické podpory investora, kterým měla být mateřská firma VÍTKOVICE, a.s., se stalo zcela nepřijatelným pokračování provozování podniku při každodenním nevratném prohlubování ztráty v řádech miliónů korun a při neschopnosti zajistit nezbytný chod podniku tak, aby mohl řádně hradit své závazky bez cizích zdrojů.

Představenstvo tímto oznamuje, že dnešního dne podalo soudu návrh na přeměnu řešení insolvence formou reorganizace na konkurs. Okamžikem rozhodnutí soudu vstupuje na místo představenstva do postavení statutárního orgánu stávající insolvenční správce. Rozhodnutí soudu lze očekávat v řádu dnů.

Exclusivně