Právní mozek Jana Světlíka utíká z Vítkovic

5. June 2016, Exclusivně

Hroutící se impérium Jana Světlíka dostalo další tvrdou ránu. Z nejvyššího vedení skupiny Vítkovice odešel mnoholetý nejbližší spolupracovník Jana Světlíka, ředitel právního úseku a člen řady statutárních orgánů skupiny Vítkovice Pavel Filipčík.

Ředitel právního úseku skupiny Vítkovice podal sám výpověd a svou činnost ve službách Jana Světlíka ukončil k poslednímu květnu letošního roku. Zároveň byl vymazán z řady statutárních orgánů klíčových vítkovických firem, jako jsou např. Vítkovice a.s., Vítkovice Accounting a.s., Vítkovice IT Solutions a.s. nebo Vítkovice Recycling a.s.

Dle zdrojů webu pravdaosvetlikovi.cz je důvodem útěku Pavla Filipčíka aktuální vyhrocená situace ve Vítkovicích. Pavel Filipčík stál po boku Světlíka řadu let a velmi úzce s ním spolupracoval. Jako zkušený právník pomáhal Světlíkovi při strategických transakcích, připravoval smluvní dokumentace a nejvýznamnější právní dokumenty.

V posledních týdnech dle informací webu pravdaosvetlikovi.cz už nemohl dále následovat pokynů Jana Světlíka, zejména ve věcech zahájeného insolvenčního řízení se společností Vítkovice Power Engineering. Ukazuje se, že předkládané dokumenty vzbuzují řadu pochybností, jeví známky účelovosti a dokonce nenaplňují zákonem stanovené povinnosti. Toho si musel Pavel Filipčík s právním vzděláním velmi dobře uvědomovat. Nadále se odmítal na této aktuální praxi Vítkovic podílet.

Útěk Pavla Filipčíka je velmi těžkou ránou pro Světlíka. Přijít o šéfa právního oddělení skupiny Vítkovice je velký problém. O to větší v době, kdy je s jednou z klíčových firmem vedeno u Krajského soudu v Ostravě insolvenční řízení!

Exclusivně