Poodkryté karty v bitvě miliardářů

28. March 2016, Média

Lidové noviny | 26.3.2016

Strojírenské impérium Vítkovice Jana Světlíka poprvé přiznalo potíže v části firem z holdingu. Úpadek prý ale žádné nehrozí.

„V Česku není mnoho takto velkých firem, které by byly schopné úspěšně fungovat v podmínkách, které diktuje svět,“ prohlásil na čtvrteční mimořádné valné hromadě strojírenské společnosti Vítkovice miliardář a jeden z nejvlivnějších slovenských byznysmenů Vladimír Soták, který je členem vítkovické dozorčí rady. Snažil se tím mírnit v tu chvíli již tříhodinovou přestřelku mezi vedením, tedy lidmi hlavního akcionáře impéria – ostravského miliardáře a filantropa Jana Světlíka, a zástupci minoritního akcionáře – společnosti KKCG dalšího českého boháče, Karla Komárka. Soták pak se slovy, že je Zelený čtvrtek a o šesté by všichni měli být v kostele na mši, zmizel. Bitva znesvářených stran, které bojují o vliv nad mnohamiliardovým strojírenským konglomerátem, pak pokračovala už jen čtyřicet minut.

Ve válce miliardářů jde přitom o tři desítky podniků, které v loňském roce utržily okolo 14 miliard korun, měly zisk asi čtvrt miliardy korun a dávají práci bezmála osmi tisícům lidí, což je po skomírajících dolech OKD řadí na druhé místo zaměstnavatelů v moravskoslezském regionu.

Miliardové dluhy po splatnosti

Komárek, který ve Vítkovicích drží přes jedenáct procent a v nadřazeném holdingu něco přes pět procent akcií, dlouhodobě útočí na Světlíka, že svou obchodní politikou postupně vede Vítkovce do finančních potíží. Světlík kontruje, že soupeř se snaží srazit svými výpady strojírenský konglomerát na kolena. Na čtvrteční mimořádné valné hromadě však jeho lidé museli poprvé připustit, že situace v holdingu není tak růžová, jak se Světlík tvářil, když odrážel informace z trhu o slábnoucí finanční stabilitě vítkovických společností. „Žádná ze společností skupiny není v úpadku. Jsou však některé firmy, které jsou ve složitější finanční situaci. Aktuálně se pracuje na úsporných řešeních a zároveň dojednání splátkových kalendářů,“ uvedl v sídle v ostravské Ruské ulici Pavel Filipčík, člen představenstva Vítkovice, a. s., která zastřešuje desítky strojírenských podniků. Zdůraznil, že žádná ani k úpadku nesměřuje.
Společnosti, které mají potíže, jsou podle něj tři. Zejména Vítkovice Power Engineering (VPE), která nyní zápasí se zpožděnou stavbou turecké elektrárny Yunus Emre pro investora Adularya. K poslednímu únorovému dni letošního roku měla nasbírány dluhy vůči dodavatelům za více než 2,4 miliardy korun, z nichž po splatnosti už je více než 1,2 miliardy. Kromě nich se s těžkostmi potýkají ještě Vítkovice Mechanika a Vítkovice Gearworks. Celkem mají firmy ve skupině nahromaděno na 3,5 miliardy dluhů po splatnosti. Na druhé straně má skupina pohledávky za svými obchodními partnery ve výši přesahující sedm miliard, z nichž po splatnosti je 3,7 miliardy korun. „Součet více než tří miliard korun závazků po splatnosti obsahuje závazky nekonsolidované za všechny společnosti skupiny Vítkovice. Jde tedy i o závazky ve skupině. Externí obchodní závazky po splatnosti jsou zhruba miliarda korun, z čehož zhruba 30 procent představují závazky za subdodavateli na dlouhodobých projektech, jejichž investorem je společnost ČEZ, a zhruba 30 procent závazky za subdodavateli na jiných dlouhodobých projektech,“ upřesnila po valné hromadě mluvčí holdingu Eva Kijonková.
Připomněla to, co na hromadě rovněž zaznělo – že skupina má dostatek majetku na vyrovnání svých závazků.

Zabrzděné finance od bank

V růstu závazků hrají roli zpožďující se projekty, z nichž největší je výstavba turecké elektrárny. U ní obchodní ředitel skupiny Jiří Skuhra odmítl odhadovat ziskovost s tím, že se vyvíjí. Připustil ovšem, že hrozí placení penále za zpoždění až do výše pěti procent z celkové ceny investice, která přesahuje 11 miliard korun. O něm se ale teprve s investorem bude jednat a do účetnictví se nepromítne dříve než v roce 2018. Naopak přiznal, že modernizace černouhelné elektrárny v Dětmarovicích bude pro společnost Vítkovice Power Engineering ztrátová. „Opravné položky aktuálně probíráme s auditory a jejich výše bude k dispozici na řádné valné hromadě,“ uvedl Skuhra. Vítkovický konglomerát podniků pak již několik měsíců jedná s čtveřicí bankovních domů o novém klubovém financování. Má jít o třináct miliard korun, které by jednak zkonsolidovaly nynější úvěry, jež mají firmy ve skupině nabrány, a také by dodaly nové peníze do holdingu. Jak daleko jednání s HSBC, Komerční bankou, Českou spořitelnou a Raiffeisenbank jsou, však vedení Vítkovic odmítlo komentovat s poukazem na obchodní tajemství. „Součástí má být i ručení majetkem společnosti,“ zmínil jen Filipčík.
To je aktuálně ovšem problém. A to kvůli další miliardářské bojůvce. Vní je Světlíkovým protivníkem jeho bývalý obchodní partner a další ostravský miliardář, Daneš Zátorský. Na něj napojená společnost Carnefix podala loni na jaře na Vítkovice insolvenční návrh kvůli pohledávce v hodnotě necelého půl milionu korun. Ostravský soud odmítl strojírny poslat do úpadku. Vrchní soud v Olomouci mu návrh letos v únoru ovšem poslal k novému projednání. A dokud firmě hrozí insolvence, nemůže dát svůj majetek jako záruku bankám.

Šikanují nás, tvrdí Vítkovice

„Je to šikanózní návrh a věříme, že ho soud rychle projedná a znovu zamítne,“ komentoval komplikaci Filipčík. Odhadovat vliv insolvenčního návrhu na klubové financování odmítl. Jako by napjaté financování ve skupině nestačilo, má Světlík v zádech spor ještě s jedním miliardářem, rovněž někdejším obchodním partnerem. David Beran, bývalý akcionář Vítkovic, loni u arbitrážního tribunálu vysoudil na Světlíkovi za své akcie Vítkovic, které mu musel předat, 1,7 miliardy korun. Světlík verdikt okamžitě napadl u obecných soudů. Bitvy znesvářených miliardářů tak budou pokračovat na mnoha frontách. Ostatně i svolání mimořádné valné hromady, kterou si vydupala Komárkova KKCG, považují Vítkovice za šikanu. Světlík pak označil požadavek KKCG na zveřejnění podrobností z uzavřených smluv, aby mohli akcionáři posoudit, zda jsou výhodné pro firmu, za nemravné. „KKCG dlouhodobě pracuje na poškozování Vítkovic,“ uvedl s tím, že zveřejnění detailů smluvních vztahů by pro Vítkovice přineslo sankce. Sám se však na valné hromadě neukázal.

Skupina KKCG ústy své mluvčí Dany Dvořákové obvinění z šikany odmítla. „Důvodnost svolání valné hromady potvrdily informace zveřejněné představenstvem,“ sdělila.

Jak si stojí strojírenské impérium

Vybrané ekonomické ukazatele skupiny
Vítkovice k 29. 2. 2016 v milionech korun
Společnost Vítkovice, a. s. Engineering Vítkovice Power dceřiné Ostatní firmy
Pohledávky z obchodních vztahů 1331 2096 3778
Pohledávky po splatnosti 1124 693 1922
Vnitropodnikové pohledávky 403 903 164
Závazky z obchodních vztahů 138 2430 3083
Závazky po splatnosti 6 1230 2219
Vnitropodnikové závazky – 408 841
Pramen: Valná hromada Vítkovice, a.s.

 

Média