Jak Světlík lhal v rozhovoru na idnes.cz

14. May 2016, Komentáře

Zpravodajský server idnes.cz uveřejnil rozhovor s Janem Světlíkem k aktuálně probíhajícímu insolvenčnímu řízení na společnost Vítkovice Power Engineering (VPE). Světlík se odmítl s redaktory serveru sejít osobně a na zaslané otázky zbaběle odpovědel pouze písemně. Samotný rozhovor si můžete přečíst zde: http://ostrava.idnes.cz/jan-svetlik-celime-najezdnikum-sef-vitkovice-machinery-group-puo-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160506_120859_ostrava-zpravy_woj

Redakce webu pravdaosvetlikovi.cz rozhovor velmi pečlivě prostudovala a níže si dovoluje uveřejnit komentář a řadu tvrzení Jana Světlíka uvést na pravou míru. Světlík v rozhovoru totiž zcela záměrně celou řadu faktů zamlčel, překroutil a dokonce i lhal 🙁

Jan Světlík: Nic nenasvědčuje tomu, že by VPE nebyla schopna uhradit závazky z obchodního styku.

Prokazatelná lež. Společnost VPE přiznala závazky po splatnosti přesahující 1 miliardu korun. Společnost, která není schopna dlouhodobě hradit své závazky stovkám dodavatelů ve splatnosti, se prokazatelně nachází v insolvenčním stavu. Exklusivní analýzu katastrofální finanční situace společnosti VPE přinesl web pravdaosvetlikovi.cz před několika dny.

Jan Světlík: Většinu pohledávek nelze koupit, znemožňují to uzavřené smlouvy.

Naprosto arogantní postoj skupiny Vítkovice. Neříká, že nemá závazky. Insolvenční řízení je údajně neplatné, protože chudáci dodavatelé nesmějí své pohledávky po lhůtě splatnosti postoupit. Dle vyjádření skupiny Wetag v médiích byly všechny přihlášené pohledávky odkoupeny platně a zcela v souladu se zákonem. Oprávněnost postoupení pohledávek potvrdily i Vítkovice, když skupině Wetag uhradili přihlášenou pohledávku za společností Vítkovice Mechanika. Za zamyšlení ale stojí zejména přístup skupiny Vítkovice k dodavatelům. Nastavení obchodních podmínek, které předem zakazují postupit pohledávky v případě, že jim Vítkovice nebudou platit, je šokující. Neříká to o Vítkovicích nic jiného, než že už předem vědí, že dodavatelům nezaplatí. Do budoucna se pokoušejí zabránit tomu, aby dodavatelé mohli získat své peníze odprodejem pohledávky. Takové všeobecné podmínky jsou nemorální a odsoudění hodné!

Jan Světlík: Vytipovali jsme si některé pozemky k prodeji. A část výnosu z budoucího prodeje získáme už teď profinancováním přes kampeličku za dobrých podmínek. Při prodeji úvěr splatíme.

Absolutní nesmysl a lež… Vítkovice museli své nejlukrativnější pozemky v centru města zastavit, aby získaly úvěr. Pokud jsou pozemky zastaveny ve prospěch třetí strany jako jištění uvěru, nemůžou je Vítkovice v žádném případě prodat. Nelze tedy splatit úvěr prodejem pozemků. To pochopí každý při použití selského rozumu. Pozemky mohou Vítkovice prodat až poté, co splatí úvěr a bude zrušena zástava pozemků. Světlík přiznává, že o pozemky je zájem. Proč je tedy Vítkovice rovnou neprodaly? Protože urgentně potřebovaly dle exklusivních informací webu pravdaosvětlikovi.cz hotovost na vyplacení jiného úvěru od společnosti E-Invest Martina Ulčáka a na mzdy pro zaměstnance. Pokud Světlík mluví o profinancování přes kampeličku, pak to znamená, že úvěr Vítovice nesplatí, pozemky propadnou kampleličce a ta si je pak sama výhodně prodá. V tomto případě se ale nejedná pro Vítkovice o výhodný obchod. Cena zastavených pozemků je téměř o 100 % vyšší, než úvěr 140 milionů korun, které Vítkovice od kampeličky získaly.

Jan Světlík: I teď jsme část děl z firemní sbírky zařadili do prodeje nevýrobního majetku. Ale je totální nesmysl, že bych prodával soukromou sbírku.

Další lež. Redakce webu pravdaosvetlikovi.cz má k dispozici zápis z jednání představenstva, který jasně dokazuje, že Vítkovice uměleckou sbírku musejí rozprodat za účelem vytvoření finanční rezervy. Jan Světlík svým tvrzením nyní říká, že lže do médií i jeho vlastní tisková mluvčí Eva Kijonková, která v Mladé frontě DNES přiznala, že Vítkovice musejí rozprodat své umělecké sbírky kvůli, a na žádost bank. Detailní informace o prodeji unikátní umělecké sbírky v majetku Vítkovic si můžete přečíst na webu pravdaosvetlikovi.cz

Jan Světlík: Taktika je jednoduchá: když rozhlásíte, že banka nemá peníze, tak do ní budou všichni vkladatelé utíkat pro úspory a banka pak peníze skutečně mít nebude.

Totální nesmysl. Vítkovice nejsou banka a nikdo si k nim neuložil volné finanční prostředky. Jan Světlík chce snad naznačit, že Vítkovice nebudou mít peníze, pokud budou chtít zaplatit všichni dodavatelé jejich faktury za dodané zboží a odvedené služby? Bohužel je to pravda, Vítkovice nemají peníze na úhradu všech svých závazků, a proto také soud zahájil insolvenční řízení, do kterého se postupně přihlašují další a další věřitelé.

 

Komentáře