Staří Světlíkovi harcovníci z dozorčí rady hrají divadlo

1. June 2016, Exclusivně

Dle exklusivních informací webu pravdaosvetlikovi.cz bude zítra mimořádně zasedat dozorčí rada společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE). Důvodem je u Krajského soudu v Ostravě probíhající insolvenční řízení s touto vítkovickou firmu.

Členové dozorčí rady VPE, Milan Juřík, Liběna Světlíková a Jarmila Bartošová, údajně po Janu Světlíkovi chtějí oficiální vyjádření k stávající situaci. Dozorčí rada se má zajímat o to, jaké dopady na VPE má probíhající insolvenční řízení a jak budou Vítkovice situaci řešit.

Svolání dozorčí rady je spíše formálním krokem a zbytečným divadlem. Všichni tři členové jsou dlouholetými spojenci a bezmeznými podporovateli Jana Světlíka. Liběna dokonce jeho v pořadí druhou manželkou. Je zcela jasné, že všichni členové dozorčí rady VPE musejí o kritické situaci firmy, katastrofální platební morálce, miliardových dluzích, klesajích tržbách a roky se prohlubující ztrátě velmi dobře vědet!

Je zásadní otázkou, jak vykonávali tito členové své povinnosti členů statutárního orgánu společnosti. Jak roky schvalovali účetní závěrky? A jaké kroky podnikali k tomu, že se firma nedostala do insolvenčního řízení?

Jaké předpoklady a vysoké odborné kvalifikace někteří členové dozorčí rady strategické firmy skupiny Vítkovice mají, když původní nejvyšší ukončené vzdělání paní Světlíkové dosáhlo na výuční list? Ponesou členové dozorčí rady odpovědost za případné neplnění jejich zákonných povinností?

Exclusivně