ČEB narostly obtížně vymahatelné úvěry o 50 % kvůli Vítkovicím

15. March 2016, Komentáře

Česká exportní banka se v roce 2015 propadla do ztráty. Dle informací Mladé fronty DNES ztráta činí 141 milionů korun. Mnohem zasadnější je ale informace o úvěrech banky v tzv. “selhání”. Tedy o úvěrech, které bance nejsou spláceny, jsou obtížně vymahatelné a stavají se vysoce rizikové. V tomto pro banku kritickém ukazateli došlo v loňském roce k dramatickému jednorázovému nárůstu. Konkrétně o astronomických 9 miliard korun.

Těchto 9 miliard korun není nic jiného, než úvěr na výstavbu elektrárny Adularya, kterou staví Vítkovice Power Enginnering. Výstavba elektrárny má několikaleté zpozdění a čelí řadě problémů. Spuštění prvního bloku elektrárný mělo zhruba dva roky zpozdění. O termínu uvedení do provozu druhého bloku elektrárny, který měl běžet od letošního března, lze jen spekulovat. Majitel elektrárny odmítá úvěr ČEB splácet. Logicky, pokud jsou důvodem problémy u generálního dodavatele.

Celkově banka eviduje ztrátové úvěry ve výši 20 miliard korun. Téměř polovina je tak způsobena Vítkovice Power Enginneringem ze skupiny Vítkovice.

Dlouhodobé problémy jedné ostravské společnosti mohou mít nejen negativní vliv na fungování České exportní banky, ale ohrožují poskytování úvěrů všem dalším českým exportérům. Zároveň hrozí, že na Vítkovice Power Engineering Jana Světlíka doplatíme my všichni! Kdo jiný nakonec zaplatí případné ztráty, než daňový poplatník…

tags: VTK Special, Vítkovice Machinery Polska, Vítkovice Testing Center

Komentáře