Arogance k dodavatelům

2. March 2016, Komentáře

Mladá fronta DNES uveřejnila článek o nelehké, ba až tíživé finanční situaci skupiny Vítkovice. Informace o finančních problémech Vítkovic a jejich katastrofální platební morálce přicházejí z Vítkovic už celou řadu měsíců. Šokující je ale dnešní oficiální prohlášení Vítkovic o tom, že firma nemá závazky po lhůtě splatnosti ! Takové prohlášení považuje web pravdaosvětlikovi.cz za totální výsměch a facku všem slušným a poctivým dodavatelům Vítkovic. Jak asi muselo být všem těm stovkám dodavatelů, kteří už měsíce zcela marně čekají na své peníze, při čtení těchto slov? Řekl by jim Jan Světlík do očí, že vůči nim nemá závazky po lhůtě splatnosti? Pochybujeme !

Arogance a nabubřelost má své meze. Takto pohrdat a přehlížet problémy korektních dodavatelů, kteří stále čekají na své peníze, přece nelze do nekonečna !

Web pravdaosvetlikovi.cz se nebojí říkat pravdu. Situaci a problémy dodavatelů Vítkovic dlouhodobě sleduje a je připraven o nich otevřeně informovat. Dluží vám také Vítkovice, napište nám…

Komentáře